Şeffaf Astar

  • Ürün Adı : Şeffaf Astar
  • Metraj : Tek Katta 200-250m2
  • Sulandırma : %0

İzoColor Şeffaf Astar: Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini önleyen, plastik ve yüksek dolgulu boyalar için özel olarak tasarlanmış kullanıma hazır şeffaf bir alçı yüzey astarıdır.

Özellikleri: İzoColor Şeffaf Astar’ın, plastik ve yüksek dolgulu boya uygulamalarından önce astarlama işleminde kullanılması gerekmektedir. Yüksek penetrasyon özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gev- şek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir. İzoColor Şeffaf Astar uygulamasından 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. İzoColor Şeffaf Astar inceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile tarama/ perdahlama yapılmadan (rulo yü- zeyde bir yönde, bir tur attırılarak) camımsı yüzey oluşturmadan uygulanmalıdır. Camımsı yüzey oluş- muş ise mutlaka zımpara yapılarak yüzey matlaştırılmalıdır. Kesinlikle Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır.

Uygulanacak Yüzeyler: Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

İnceltme: Kullanıma Hazırdır.

Kuruma Süresi: (20ºC, %65 HR’de) Dokunma kuruması: 1 saat Boya uygulama: 6 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

Sarfiyat: Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 8-12 m2 alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TÜM ÜRÜNLER