Plastik İç Cephe Boyası

  • Ürün Adı : Plastik İç Cephe Boyası
  • Metraj : Çift Katta 110 - 130m2
  • Sulandırma : %25 ila %30
  • Garanti : 5 Yıl

İzoColor Plastik İç Cephe Duvar Boyası: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey plastik boyasıdır

Özellikler: Ekonomi ve kaliteyi birarada verir. Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür. Su kaldırır yapıda, yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Yüzeyler mükemmel yapışır.Kabarma ve dökülme yapmaz.

Uygulanacak Yüzeyler: Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavan yüzeylerinde daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde kullanılır.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam kuru temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. İlk defa boyanacak mineral esaslı emiciliği çok az tozuma yapmayan ham sıvalı yüzeylerde İzoColor İç Cephe Dönüşüm Astarı, tozuma karakterli, (kireç, badana, saten alçı, çok emici eski plastik boyalı…) yüzeylerde tarama yapmadan tek kat olarak İzoColor şeffaf Astar, solvent esaslı boya ile boyatılmış eski yüzeylerde ise zımparalanıp tozu alındıktan sonra İzoColor İç Cephe Dönüşüm Astarı ile astarlanmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır.Uygulamada yüzey sıcaklığı +5o C ile +30oC arasında olmasına özen gösterilmelidir. Kullanılan araçlar su ile temizlenmelidir.

İnceltme: Fırça ve rula ile uygulamalarda %20 oranında su ile inceltilerek iki kat uygulanır, Püskürtme ile %10-15 oranında su ile inceltilerek tek kat uygulanır.

Sarfiyat: Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1kg ile 7-11m2 arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Kuruma Süresi:

  • İlk Kuruma: 1/2 saat
  • İkinci Kat Uygulama: 2 saat
  • Son Kuruma: 24 saat Ürün kuruma süresi tamamlanıncaya kadar yüzey dondan korunmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TÜM ÜRÜNLER